About us

MY NLP is the Association that promotes personal growth and development through various programs and coaching. Programa are based on NLP principles and include all techniques, knowledge and skills crucial for achieving success in areas of professional, personal development and family relationships.

MYNLP programs are delivered by Association partners: HR Centar and Miroras

Our team

Tatjana Šokčić

Tatjana je diplomirani saobraćajni inženjer, a poseduje i zvanje Mastera iz oblasti HR menadžmenta. Svoje obrazovanje i znanja stečena u dugogodišnjem radu u internacionalnom korporativnom okruženju, kao i velikim domaćim sistemima, koristi kao poslovni konsultant od 2011.godine.

Međunarodni je sertifikovani NLP trener IANLP i HNLP asocijacija od 2014.godine. Svoje dugogodišnje iskustvo rukovodioca u prodaji, customer care i HR inkorporira u programe treninga na bazi NLP, a namenjenih rukovodiocima svih nivoa, prodajnom osoblju i svima koji se bave odnosima sa klijentima.

Od 2013. vodi sopstvenu konsultantsku kuću HR Centar i bavi se razvojem ljudi i poslovanja kroz konsalting, programe obuka, mentorstvo i coaching.

Sertifikovani je konsultant za Hogan, SDI i Inspire alate za procenu kompetencija i potencijala ljudi.

Posvećena je razvoju NLP programa za unapređenje kvaliteta različitih područja života, od profesionalnog do ličnog razvoja i porodičnih odnosa.

Moto po kojem živi je – Budi promena koju želiš da vidiš u svetu.


Dragana Mladenović

Dragana je internacionalni sertifikovani NLP & HNLP Master trener & coach.  NLP treninzi koje drži su priznati i u potpunosti po standardima svetskih asocijacija NLP INHLP, ABNLP i IANLP, čiji je član.

NLP Trener je od  2002 kada je sertifikovana  u Neuroenergetics – Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Lancasteru, SAD. Istom je prilikom stekla i sertifikat  Coach-a. Dragana je također sertifikovani terapeut za Time Line TherapyTM, a završila je kurseve iz Hipnoze 1 i 2 (Hexagon training company).

Kao osnivač i trener Miroras Centra od 2012.godine u saradnji sa HR Centrom redovno drži NLP Praktičarski i NLP Master trening i u Beogradu. Od 2013. u Miroras centru se održavaju i treninzi za NLP Trenera, koji je kruna NLP edukacije.

Koautorka je knjige Uvod u NLP – osobni rast i razvoj, koja je prva knjiga NLP trenera s Balkana.

Njen moto je da je učenje lako i jednostavno.


Dragan Mladenović

Dragan Mladenović je Fellow Member trener IANLP asocijacije i HNLP trener

Poseduje višegodišnje iskustvo kao organizator, pregovarač i lider u UGS “Nezavisnost”, na mestu regionalnog poverenika za niški region. Višegodišnjim radom u sindikatu prošao je čitav niz edukacija sa ciljem unapređenja svojih veština i znanja i na tom putu se sreo sa NLP-om.

Kao NLP Trener radi sa suprugom Draganom od 2010.godine kada su osnovali Miroras centar. Nakon devet godina učenja i vrednog rada dobija potvrdu da se rad isplati dokazom ostvarenja upisom na listu internacionalnih NLP trenera i koučeva – IANLP. Gostuje kao predavač na programima NLP Praktičarski i NLP Master trening u Beogradu, u saradnji sa HR Centrom.

Njegov moto je – Ako neko nešto može, onda to svako može!


Marijana Milošević Simić

Marijana je diplomirani muzički pedagog koji se bavi neuromuzikologijom kroz sopstvene, akreditovane programe Muzička multimedijalna radionica, muzičke radionice za bebe Bim Bam i druge, podjednako uspešno sa decom i roditeljima.

Takođe je muzički direktor Music Art Project-a, programa nastalog po uzoru na El Sistemu, internacionalni program koji deci omogućuje besplatno muzičko obrazovanje i ujedno ih uči važnosti ličnog razvoja i angažovanja, rada i postavljanja viših ciljeva.

Njena lična interesovanja u oblasti neuromuzikologije i načina kako poboljšati funkcije mozga upotrebom muzike, razvila su se i kroz NLP edukacije gde je stekla zvanje Master NLP-a, Koautor je programa Akademija za roditelje i decu, gde su sublimirana znanja ne samo iz oblasti komunikacijskih veština, motivacije i postavljanja ciljeva već i mnoga druga, kako naučna, tako i iskustvena.

Njen moto je – Šta zna želja šta je nemoguće!


Vladimir Simeunović

Kao Trening menadžer radi više od 10 godina u osiguranju, razvijajući programe za razvoj poslovanja i zaposlenih. Njegova interesovanja su vezana za razvoj trening i mentorskih programa, kao i koučing, naročito u oblasti prodaje i razvoja menadžerskih veština.

Kao NLP Master, akreditovan od strane IANLP, ABNLP i HNLP asocijacija, u svom radu se služi metodologijom i principima NLP-a.

Koautor je NLP programa Akademija za roditelje i decu koji na primenjiv i lak način pomaže roditeljima da bolje razumeju sopstvene i reakcije njihove dece, unaprede komunikaciju i izgrade uspešne odnose. Program sadrži praktično primenjena znanja iz NLP-a na uspešno roditeljstvo i razvoj mladih različite dobne strukture.


Jelena Kovačević

Kao diplomirani andragog, Jelena se nalazi na listi Društva andragoga Srbije kao realizator različitih akreditovanih obuka i seminara u oblasti obrazovanja i učenja odraslih.

Svoja dragocena praktična iskustva u organizaciji i vođenju treninga, proceni kompetencija, liderskih potencijala i razvojnih potreba zaposlenih, team building aktivnosti, pisanju i vođenju projekata, Jelena je počela da stiče još u toku studija kao volonter u HR kompanijama, da bi kasnije nastavila angažovanjem u vladinom i nevladinom sektoru učestvujući u brojnim projektima (ACB, GIZ, NIS i drugi).

Učestvovala je i u kreiranju i realizaciji obuka za sticanje osnovnih andragoških veština kroz obučavanje nastavnika osnovnih škola a za rad sa odraslim polaznicima.

Kao NLP Praktičar, idealna je osoba da budućim polaznicima NLP programa pruži sve potrebne informacije, podršku i smernice, pa uz svoj redovni posao HR konsultanta u HR Centru, za potrebe Udruženja MY NLP koordinira aktivnosti vezane za sve NLP programe.

Njen moto je Kako zračiš tako i privlačiš!


Sanja Starovlah

Sanja je Sertifikovani Trener u oblasti Komunikacije i Emotivne pismenosti. Trener je jednog od programa Ubrzanog učenja, Tehnika pamćenja, u Školi intelektualnih veština. Sertifikovani je NLP Business Practitioner, akreditovan od strane International Association of NLP Institutes iz Nemačke.

Ima višegodišnje iskustvo u radu na razvoju komunikacionih modela dece, studenata i profesionalaca. Učestvovala je na projektima koji su se bavili vršnjačkim koučingom, profesionalnom orjentacijom za mlade, razvoju intelektualnih sposobnosti i kreativnosti kod dece.

Iskustva i znanja iz HR oblasti sticala je saradnjom sa korporativnim sektorom na projektima vezanim za treninge, regrutaciju i selekciju kadrova, team building. Dodatno, radom u velikom sistemu, imala je priliku da stekne uvid u potrebe klijenata u domenu upravljanja ljudskim resursima i internih komunikacija.

Njen moto je „Niko ne može da se vrati i napravi potpuno nov početak ali svako može da krene odavde i napravi potpuno nov kraj.“

About us