Blog

NLP Master trening

PRIJAVE U TOKU

Prijavite se već danas!

NLP master trening je za sve one koji žele da usavrše i prošire znanje NLP-a, a završili su NLP Praktičarski trening (NLP Practitioner) prema programu usaglašenom sa IANLP i/ili IN standardima. S obzirom na to da u Master programu koristimo rezultate procene ličnih metaprograma alatom Inspire, učesnici koji nisu popunjavali Inspire na praktičarskom treningu rade online procenu pre prvog modula


I modul: BUDI KREATOR SVOG RAZVOJA

Na prvom modulu se bavimo detaljno metaprogramima, ključem koji otvara vrata razumevanju ljudskih mapa i omogućava kreiranje sopstvenog i profila drugih. Oni definišu načine motivacije, radne navike i sklonosti, otkrivaju kako odlučujete, pregovarate, kupujete, reagujete u stresnim situacijama…

Na ovom modulu analiziramo rezultate Inspire lične procene i osvešćujemo sopstvena uobičajena ponašanja i reakcije u određenim situacijama, preferencije, motivatore…sa ciljem da definišemo šta nam je od svega toga korisno a šta nam predstavlja kočnicu u rastu i razvoju i naposletku – u kom pravcu treba da se razvijamo. Na osnovu rezultata učesnici kreiraju lične razvojne planove koji će zapravo biti projekat na kome rade tokom celog programa.

 • Metaprogrami
 • Moj lični profil
 • Moj lični razvojni plan- na čemu radim tokom mastera

II modul: USKLADI SVOJ ŽIVOT

Drugi modul je posvećen istraživanju osnovnih principa prema kojima živimo i delujemo – našim vrednostima. Vrednosti su glavni grad našeg malog sveta, navigacija koja usmerava naš život na izbor reakcija i ponašanja koja su u skladu sa njima i našim uverenjima. Delovanje u skladu sa našim vrednostima i uverenjima dovodi do kongruencije koja daje izuzetnu snagu. Na ovom modulu razotkrivamo ulogu određenih vrednosti u našim životima, detektujemo i menjamo ograničavajuća uverenja i kreiramo usklađenu hijerarhiju vrednosti koja podržava ostvarenje željenih ciljeva.

 • Razvoj vrednosti
 • Istraživanje vrednosti i određivanje hijerarhije
 • Usklađivanje vrednosti – tehnike
 • Ponovno ređanje vrednosti
 • Points Of You tehnika

III modul: OTKLJUČAJ USPEH

Modelovanje je osnova NLP – metoda kojom su se osnivači koristili da bi došli do svih izvrsnih strategija i tehnika koje učimo kako da primenimo na NLP treninzima. Ova metodologija analizira razlike u načinu razmišljanja, jezičkim obrascima, životnim stavovima, vrednostima, neverbalnoj komunikaciji…sastavne delove strategija koje izvrsni pojedinci – modeli upotrebljavaju i dobijaju odlične rezultate. Kao rezultat modelovanja dobijamo jasno izraženu, korak po korak, strategiju koja je dovoljno jednostavno predstavljena da je različiti ljudi mogu primeniti i postići uspeh. Na modulu se kroz praktične primere (modelovanje) primenjujući različiti modeli uče nove veštine, koriguju i unapređuju postojeće strategije.

Projekat modelovanja jedne veštine po izboru polaznika je deo procesa sertifikacije.

 • Modelovanje – pojam, proces, model
 • Implicitno i eksplicitno modelovanje
 • TOTE model
 • SCORE model
 • Modelovanje po neurologičkim nivoima
 • Napredna strategija modelovanja po Diltzu

IV modul: PREZENTUJ SIGURNO I UTICAJNO

Ovladava se veštinama i znanjima koja su potrebna svakom izvrsnom govorniku/prezentatoru. Učeći prezentacione veštine otkrivate i usavršavate svoj lični prezentatorski stil, stičete veštine kreiranja i kontrole stanja sigurnosti i samopouzdanja, razvijate ličnu harizmu. Naučićete kako da strukturirate prezentaciju, kako da izazovete željeno stanje publike, kako da odgovarate na teška pitanja… Projekat modelovanja na sertifikaciji predstavljate korišćenjem prezentacionih veština.

 • Različiti stilovi učenja odraslih
 • Struktuiranje sadržaja da podržimo učenje
 • Dobro stanje, kako ga kreirati i održati
 • Prezentacione veštine – moj lični stil
 • Interakcija sa publikom

V modul: USAVRŠI JEZIK UTICAJA

Modul je posvećen sticanju znanja i veština korišćenja jezičkih obrazaca koji će vas učiniti uticajnijim govornikom, odličnim coach-em, sjajnim sagovornikom, autorom dobrih tekstova… Mltonovi napredni jezički obrasci će vam omogućiti da iskoristite potencijal nesvesnog uma kako biste došli do resursa potrebnih za bolji kvalitet svakodnevnog života. Naučićete kako je nastao meta model i uvežbaćete jezičke obrasce Frica Perlsa Spretna usta su napredni jezični obrasci koji izazivaju promenu u dubokoj strukturi sagovornika, dajući drugu perspektivu situacijama. Korisni su u coaching-u, pregovorima, prodaji, upravljanju ljudima.

 • Jezički obrasci Fritza Pearls-a i primena u coachingu
 • Spretna usta
 • Napredni Miltonovi jezički obrasci
 • Storytelling
 • Putovanje heroja

VI modul: BUDI LIDER

Na šestom modulu ćete naučiti kako da bolje funkcionišete i komunicirate u grupama i sistemima. Saznaćete koje vrste grupa postoje, koji su njihovi elementi i karakteristike, kako od grupe napraviti tim, koje su faze razvoja timova i kako se upravlja grupnim procesima.

 • Grupe i sistemi
 • Upravljanje grupnim procesima
 • TCI model komunikacije u timovima
 • Upravljanje konfliktima
 • Pregovaranje i medijacija

VII modul: PROMENI ONO ŠTO TE OGRANIČAVA I SPREČAVA

Otkrivamo koje su veštine i znanja potrebni dobrom NLP coach-u. Ovog vikenda ćete „tajne“ rapora, vođenja, upravljanja svojom energijom staviti u funkciju uloge coach-a. Steći ćete uvid u česte greške kod coaching-a i načine kako ih izbeći. Bavićemo se i principima konverzacione hipnoze, sugestibilnosti i uticaja na nesvesni um sagovornika uz ekologiju. Radićemo na promeni uverenja koja nas ograničavaju i izgradićemo ona koja nas podržavaju. Proces razrešavanja odnosa modelovan je prema starom havajskom običaju zvanom Ho oponopono i prilagođen je NLP-u.

 • Coaching u NLP
 • SETovanje ciljeva i vizuelizacija
 • Hipnoza
 • Promena ograničavajućih uverenja
 • Razrešavanje odnosa

VIII modul: INTEGRIŠI ZNANJE

Sertifikacija uključuje Jungle Gym, „kupku pozitivnih resursa” (tehniku jedinstva percepcionih pozicija, neurologičkih nivoa i Time line-a u postavljanju ciljeva), prezentaciju projekta modelovanja, rešen open-book test i aktivno učestvovanje u svim segmentima treninga. Nakon završenog treninga dobijate sertifikat NLP Mastera IN i IANLP asocijacija

ZAŠTO BAŠ KOD NAS?
Nudimo više znanja jer se naši programi zasnivaju na principima NLP- Neuro Lingvističkog Programiranja i HNLP – Humanističke Neuro Lingvističke Psihologije.
U okviru programa otkrivate, testirajući se alatom Inspire, svoje lične obrasce u razmišljanju, komunikaciji, u radu i ponašanju i radite na promenama koje će vas najbrže dovesti do rezultata.
Radimo u malim grupama, pri samostalnom radu učesnika uvek su prisutni trener i asistenti radi podrške i pomoći u procesu.
U toku programa, svim učesnicima je omogućena po jedna besplatna coaching sesija sa trenerom ili asistentima (koji su sertifikovani coach-evi).
Ukoliko žele da rade sa nekim od naših coach-eva, učesnici MyNLP treninga imaju trajno povlašćene cene.

Trajanje NLP treninga: 16 dana, raspoređenih u 8 vikend modula (subota i nedelja) od 9 do 18 časova.

PREDAVAČI:

Tatjana Šokčić – NLP Fellow Member, IANLP Trener i direktor HR Centra

Marija Radaković –  NLP Trener, akreditovan od strane IANLP i HNLP asocijacija

RASPORED ONLINE MODULA:

Moduli se održavaju tri puta mesečno (jedan vikend + jedna subota u mesecu), 10-14h, preko Zoom aplikacije.

septembar oktobar novembar decembar januar februar mart april maj
MODUL 1 12
13
19
MODUL 2 3
4
10
MODUL 3 31
1
7
MODUL 4 5
6
12
MODUL 5 23
24
30
MODUL 6 20
21
27
MODUL 7 20
21
27
MODUL 8 17
18
24
MODUL 9 15
16
/

Prijave i više informacijaZorana Dimitrijević060/ 606 9267, zorana.dimitrijevic@mynlp.rs

NLP Master trening