Blog

NLP Praktičarski trening

PRIJAVE U TOKU

NLP praktičarski trening je prvi i bazični korak ka korišćenju NLP-a za unapređenje života u svim aspektima.

NLP se bavi pokretanjem pozitivnih PROMENA koje dovode do poboljšanja kvaliteta u svim aspektima života. MY NLP treninzi uključuju sve tehnike, veštine i znanja koji nam omogućuju ostvarenje uspeha na području ličnog, profesionalnog razvoja, kao i porodičnih odnosa

Profesionalni razvoj

Primenite strategije uspešnih ljudi i postignite maksimalne rezultate. Svi potrebni resursi se već nalaze u vama.

 • Strateško razmišljanje; postavljanje ciljeva i planiranje
 • Kreativno rešavanje različitih situacija; prevazilaženje otpora i konflikata
 • Situaciono rukovođenje i motivacija ljudi za vrhunske rezultate
 • Uspešno pregovaranje; vođenje sastanaka i prodaja

Lični razvoj

Šta god mislite da jeste, uvek ste više od toga.

Otkrijte sve svoje potencijale i doživite pozitivnu promenu. Budite svoj najbolji ja kroz:

 • Izgradnju kvalitetnih odnosa
 • Prevazilaženje prepreka i kreativno rešavanje problema
 • Rešavanje navika, fobija, trauma i negativnih emocija i reakcija
 • Samo-motivaciju i postavljanje izazovnih ciljeva

Porodica

Življenje je učenje. Ne možemo da ne učimo.

Izgradite kvalitetne partnerske odnose i podržite svoju decu u izrastanju u srećne i uspešne ljude. Ostvarite sklad kroz:

 • Postizanje skladnih partnerskih i odnosa roditelj/dete
 • Rešavanje zahtevnih porodičnih situacija
 • Podršku deci u razvoju emocionalne inteligencije i odrastanju uopšte

Programi su zasnovani na NLP principima i uključuju sve tehnike, veštine i znanja koji nam omogućuju ostvarenje uspeha na području profesionalnog i razvoja poslovanja, ličnog razvoja i unapređenja porodičnih odnosa.

 PROGRAM RADA:

I modul: POSTANI USPEŠAN KOMUNIKATOR

 • Uvod u NLP (šta je NLP, tvorci, asocijacije, HNLP škola)
 • Komunikacijski model NLP
 • Ključ uspeha u komunikaciji– izoštrenost čula, fleksibilnost i usaglašenost
 • Fleksibilnost:
  • Osnovni principi NLP
  • Osnovni principi Humanističke neurolingvističke psihologije
  • Svesni i nesvesni um
 • Izoštrenost čula:
  • Reprezentativni sistemi (kako primamo i obrađujemo informacije, razlike među ljudima)
  • Pokreti očiju – značenje i upotreba u svakodnevnim situacijama
 • Rapor – usaglašenost
  • Kalibriranje
  • Prati prati vodi
 • Fokusiranost na ishode

Vežbe I: Postavljanje izazovnih i ostvarljivih ciljeva

II modul: GOVORI JEZIKOM UTICAJA

 • Promena nivoa apstrakcije – kada treba dati opštu sliku, a kada biti detaljan
 • Komunikacijski model NLP – filteri u komunikaciji: generalizacija, brisanje i izvrtanje
 • Miltonovi jezički obrasci – hipnotički obrasci i njihova upotreba u svakodnevnom životu
 • Meta pitanja – kako postavljati pitanja i sprečiti nesporazume, utvrditi razlike u mišljenju, dati nove mogućnosti sebi i sagovornicima
 • Promena referentnog okvira – promena percepcije
  • Reframing

III modul: UPRAVLJAJ SVOJIM EMOCIJAMA

 • Elementi tehnika u NLP:
  • Asocijacija/disocijacija
  • Sidrenje
  • Metafore
  • Submodaliteti
 • Sidrenje – tehnike promene neželjenih reakcija:
 • Kinestetičko sidro
 • Krug izvrsnosti – circle of excellence
 • Rušenje sidara
 • Metafore – šta su metafore, kako ih kreirati, kako ih koristiti tokom prezentacija, sastanaka, pregovora, u motivisanju, pri otklanjanju otpora u komunikaciji

Vežbe II: Feedback

IV modul: ŽIVI ONO ŠTO TI JE VAŽNO

 • Kongruencija i nekongruencija
 • Vrednosti i uverenja
 • Formula uspeha
 • Neurologički nivoi
  • Programiranje cilja pomoću identiteta

Vežbe III: Coaching proces i alati

V modul: PREVAZIĐI IZAZOVNE SITUACIJE

 • Submodaliteti – kako ljudi kodiraju u svom umu iskustva i kako ih koristiti za promenu onoga što nas ograničava
 • Tehnike:
 • Promena emocionalnog odnosa prema događajima
 • Promena uverenja koja nas ograničavaju
 • Rešavanje fobija
 • Swish
 • Perceptivne pozicije
 • Upravljanje konfliktima
 • Pregovaranje

Između V i VI modula sprovodi se testiranje učesnika Inspire alatom

VI modul: UNAPREDI SVOJE SPOSOBNOSTI

 • Metaprogrami – obrasci ponašanja (uz Inspire alat)
 • Strategije – kako ljudi pamte, kupuju, motivišu se i kako povećati svoje sposobnosti u području koje nas interesuje
 • Strategija odlučivanja
 • Strategija motivacije
 • Disney-eva strategija kreativnosti

Vežbe IV: integracija znanja, priprema za sertifikaciju

VII modul: DOŽIVI PROMENU

 • Tehnike ličnog rasta i razvoja kojima se rešavamo neželjenih reakcija, upravljamo svojim emocijama, povećavamo ličnu efikasnost i kreativnost:
 • Reframing – preuokviravanje u 6 koraka
 • Squash – rešavanje dilema
 • Rešavanje trauma
 • Istraživanje i menjanje lične istorije
 • Vremenska linija
  • Koncept vremena i vremenskih linija
  • Programiranje cilja na vremenskoj liniji

VIII modul: INTEGRIŠI ZNANJE

 • Sertifikacija – testiranje i prezentacije polaznika
 • Modelovanje uspešnih strategija – slamanje daske

 

 ZAŠTO BAŠ KOD NAS?

Nudimo više znanja jer se naši programi zasnivaju na principima NLP- Neuro Lingvističkog Programiranja i HNLP – Humanističke Neuro Lingvističke Psihologije. Jedini smo u Srbiji akreditovani od strane 2 najveće evropske i kanadske asocijacije – IANLP i IN NLP.

U okviru programa nudimo da otkrijete, testirajući se alatom Inspire, svoje lične obrasce u razmišljanju, komunikaciji, u radu i ponašanju i radite na promenama koje će vas najbrže dovesti do rezultata.

Nudimo dodatne termine za vežbe da biste stekli što više iskustva u korišćenju coaching tehnika, kao coach i  kao klijent. Na vežbama usavršavamo tehnike sa modula i učimo nove, na praktičnim primerima učesnika.

RASPORED MODULA ZA BEOGRAD:

Moduli se održavaju jednom mesečno, vikendom.

U Beogradu u prostorijama HR Centra, Resavska 48, 1.sprat, stan 12

Raspored: subotom i nedeljom 09:30 -17h (sa pauzama za osveženje i ručak) i petkom 18-21h (pred IV, V,VI i VII modul).

MODUL DAN MESEC GODINA
I 21-22 Septembar 2019
II 19-20 Oktobar 2019
III 09-10 Novembar 2019
IV 30-01 Nov/Dec 2019
V 21-22 Decembar 2019
VI 01-02 Februar 2020
VII 29-01 Februar/Mart 2020
VIII 28-29 Mart 2020


Prijave i više informacija: 
Jelena Kovačević, 060/55-00-596, office@mynlp.rs


RASPORED MODULA ZA BANJA LUKU:

Moduli se održavaju jednom mesečno, vikendom u prostorijama Univerziteta Apeiron, Pere Krece 13.

Raspored: subotom i nedeljom 09:30 -16h (sa pauzama za osveženje i ručak) i petkom 18-21h (pred IV, V,VI i VII modul).

MODUL DAN MESEC GODINA
I 14-15 Septembar 2019
II 05-06 Oktobar 2019
III 02-03 Novembar 2019
IV 07-08 Decembar 2019
V 18-19 Januar 2020
VI 08-09 Februar 2020
VII 14-15 Mart 2020
VIII 04-05 April 2020


Prijave i više informacija:
Jelena Kovačević, 060/55-00-596, office@mynlp.rs

PREDAVAČI:

Tatjana Šokčić – NLP Fellow Member, IANLP Trener i direktor HR Centra

Marija Radaković –  NLP Trener, akreditovan od strane IANLP i HNLP asocijacija

Kontaktirajte nas: +381 60 55 00 596, office@mynlp.rs

[prijava]

NLP Praktičarski trening